KO SDA o “privatnim partijama”

04.04.2018. 


Dana 04.04.2018. godine održan je sastanak rukovodstva Povjereništva KO SDA TK sa predsjednicima općinskih/gradskih odbora SDA TK na temu:”Aktuelna politička situacija na području Tuzlanskog kantona”.
Zaključeno je da formiranje novih političkih partija nema uticaja na stanje u općinskim/gradskim odborima SDA na području Tuzlanskog kantona.

 
Evidentno je da postoje kontinuirani nedemokratski pritisci od strane aktivista novih političkih subjekata na izabrane i imenovane zvaničnike od strane SDA i drugih političkih partija. Posebno ističemo da na njihovu žalost pomenuti pritisci nedaju očekivane im rezultate.

 
SDA osuđuje tu vrstu političkog nedemokratskog djelovanja i još jednom podsjećamo da se radi o privatnoj partiji, koja ima za cilj ostvarivanje ličnih, a ne opštih interesa.

 
SDA poziva patriotski opredjeljene građane da prepoznaju takve pojedince i pojave, osude njihovo djelovanje u cilju jačanja i očuvanja jedine nam Bosne i Hercegovine.

 
Na sastanku su utvrđeni i termini opštinskih tribina koje imaju za cilj upoznavanje građana sa aktuelnom političkom situacijom i priprema za predstojeće  Opšte izbore.

 

 

PRESS SLUŽBA KO SDA TKBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!