Politika

BOSS – Gušenje državne službe od strane Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona je 18.04.2024. godine donijela je Odluku o utvrđivanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u TK. Predviđenim Prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u TK predviđena je široka lepeza novih i do sada u Federaciji BiH, BiH i regionu neviđenih pravnih instrumenata za (ne)legalno postupanje kroz:

– Olakšano smjenjivanje rukovodilaca samostalnih kantonalnih uprava i organizacija i rukovodilaca uprava i organizacija u sastavu ministarstava po slobodnoj procjeni vladajuće većine u TK, kao legaliziranje političke sječe glava pri promjenama parlamentarne većine, a sve  kako bi se spriječile i obesmislile opravdane buduće tužbe i sudski postupci oštećenih. – član 1. Prijedloga zakona.

– Kršenje osnovnog prava državnih službenika na djelotvornu žalbu i pravni lijek ukidanjem tog prava na način da na novo postavljenje i mogući pokušaj degradacije po subjektivnoj procjeni rukovodioca od sada žalbu više ne bi odlagala izvršenje a o istoj žalbi bi opet odlučivao Odbor državne službe za žalbe TK čije je osnivanje već omogućeno Zakonom – član 3. Prijedloga zakona.

– Iz Komisija za provođenje javnog konkursa iz nepristrasne Komisije uklanja se jedan predstavnik sindikata, što je teško kršenje Važećeg kolektivnog ugovora za državne službenike i nastavak već duže marginalizacije Sindikata u svim postupcima i procesima važnim za državne službenike i što je teško ponižavanje Sindikata i potpuno obesmišljavanje instituta javnog konkursa. – član 4. Prijedloga zakona.

– Predviđa se za državne službenike u TK disciplinski progon za teže povrede službene dužnosti zbog iznošenja ličnih stavova i mišljenja i drugih informacija putem društvenih mreža i drugih medija, kojim se nanosi šteta ugledu organa državne službe, o čemu će rješenja o pokretanju postupka donositi rukovodioci organa državne službe postavljeni ili imenovani od Vlade TK, a disciplinski postupak će voditi Disciplinska komisija koju imenuje ista Vlada TK i koja Komisija istoj toj Vladi redovno podnosi izvještaj o svome radu, a vrlo izvjesno da bi u drugom stepenu u ovom postupcima odlučivao Kantonalni odbor državne službe za žalbe koji će vrlo moguće uskoro osnovati opet ista Vlada TK, što je do sada neviđen atak na ustavno i konvencijsko pravo na slobodu mišljenja i izražavanja kakvo još nije viđeno u BiH i regionu ali i šire. – član 7. Prijedloga zakona.

– Uvođenje retroaktivne primjene zakona, koja je izričito zabranjena ustavom FBiH, više Apelacija Ustavnog suda BiH i odredbama međunarodnog i konvencijskog prava i koja krši pravo državnih službenika na pravnu sigurnost.

Vlada Tuzlanskog kantona pokušava državnu službu u TK staviti potpuno pod politički uticaj teškim kršenjem prava državnih službenika i ostalih uvođenjem totalne cenzure, kažnjavanja po subjektivnoj procjeni rukovodilaca i vladajuće većine uvođenjem državnih službenika i ostalih u potpunu pravnu i socijalnu nesigurnost, vrijeđajući njihovo dostojanstvo protivno zakonskom principu “jedinstva sistema državne službe u Federaciji BiH” iz člana 8. važećeg Zakona o državnoj službi u TK, što će svakako dovesti ne samo do odlaska kadrova iz državne službe i dolaska stranački podobnih lica, nego i do novog iseljavanja i odlaska iz BiH, protiv čega se Vlada TK navodno bori.

BOSS daje punu podršku državnim službenicima u borbi za njihova stečena radnička prava i traži od Skupštine TK da se ne izglasa antiustavni i antikonvencijski Prijedlog zakona, te pozivamo međunarodne organizacije i organizacije za ljudska prava da ovakav nasrtaj na državnu službu ne samo oštro osude nego daju puni doprinos u zaustavljanju institucionalnog kršenja prava na slobodu misli i govora.

Na vrh