BOSS u povodu napada na novinare

28.08.2018. 


Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović osuđuje namjere političkih moćnika i njihovih saradnika da onemoguće slobodu izražavanja fizičkim napadima na novinare, i poziva policijske, odnosno pravosudne organe da urgentim djelovanjem poduzmu sve neophodne mjere kako bi se procesuirala odgovorna lica i zaštitila lična sigurnost novinara, ali i svih drugih koji otvorenom i argumentovanom kritikom ukazuju na nemoralno djelovanje aktuelne vlasti.
Za siledžijsko djelovanje prema novinarima odgovornost je na političkim predstavnicima, koji umjesto zaštite osnovnih ljudskih prava, koje uključuje i slobodu izražavanja – otvoreno i radikalno promovišu nasilje nad novinarima i drugim kritičarima vlasti.
Međunarodni zvaničnici u BiH i domaća vlast dužni su štiti međunarodni ugled države i obaveznom zaštitom medija od prijetnji, a ko god smatra da je od strane novinara eventualno oklevetan, obeštećenje može tražiti jedino putem suda, ali nikako demonstracijom i primjenom sile, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

28. 8. 2018.                                                                                   Muamer Dedić, Press BOSS-aBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!