Politika

Tuzlanski kanton: Skupština usvojila najveći Budžet kantona do sada

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je jučer Prijedlog budžeta za 2020. godinu sa 19 glasova “za”, a 15 zastupnika je bilo suzdržano. Planirani prihodi u Budžetu TK za 2020. godinu ukupno iznose 432.138.229 KM i za 26.734.892 KM su veći u odnosu na planirane prihode u Budžetu za godinu na izmaku.

Budžet Kantona za 2020. godinu najveći je do sada, a planirano je 1,9 miliona KM za pokriće dijela akumuliranog deficita.

U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće u Budžetu za 2020. godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke, 45,09 posto i korisnici u okviru MUP-a sa 14,67 posto.

Za kategorije socijalne zaštite planirano je 34,5 miliona KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019. godine za dva miliona KM. Dio od 850.000 KM se odnosi na povećanje dječijeg doplatka, dok se dio od 1.000.000,00 KM odnosi na novi program podrške pronatalitetnoj politici TK.

Na vrh