Aktuelno

Počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od petka, 10.01.2020. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije.

Visina premije osiguranja za 2020. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:

338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2020. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

“Markica” premije osiguranja za 2020. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2020. godine.

Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenosa novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

Premija osiguranja za 2019. godinu prestaje važiti zaključno sa 31.03.2020. godine.

Na vrh