Aktuelno

Nalazišta i na području Tuzle: Vlada FBiH objavila poziv za istraživanje i eksploataciju nafte

Vlada Federacije BiH objavila je međunarodni tender za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH.

Javno nadmetanje obuhvata četiri bloka, na kojima postoje pretpostavke da ima nafte, od čega se tri bloka nalaze na prostoru Panonskog bazena – Blok BiHPo1, Blok BiHPo2 (Posavina) i Blok BiH Tz (šire područje Tuzlanskog kantona, a jedan blok na prostoru Dinarida – Blok BiH D1 (Hercegovina).

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će bazirati ocjenu ponuđača na tehničkoj, finansijskoj i stručnoj sposobnosti. Ocjena ponude će se bazirati na količini i kvalitetu ponuđenih istražnih radova, programa rada koji će na najbolji način da djeluje na glavni cilj, a to je da se istražnim radovima razumije i realizuje potencijal resursa ugljovodonika FBiH. Ponuda će se ocjenjivati i na osnovu finansijskog kriterija.

Procjena značajnih ponuda će se vršiti simultano, javlja Akta.ba, te Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije podstiče samo one ponuđače koji zadovoljavaju minimalne kriterije da izrade i predaju svoje ponude.

Vlada FBiH očekuje minimalnu naknadu od 8 posto i više za proizvodnju 0-20.000 barela dnevno i progresivno povećanje naknada za ostale određene proizvodnje te poziva odgovarajuće kvalifikovane kompanije da se natječu za prava na vršenju istraživanja s ciljem da se utvrde ekonomski interesantne rezerve ugljovodonika i ostvari komercijalna proizvodnja.

Ponuđači treba da osiguraju garanciju za ponudu od 250.000 eura. Rok za dostavljanje ponuda je 27. maj 2020.

Prema ranijem pisanju Reutersa, oblast istraživanjima u FBiH prema procjenama vrijedna je oko 700 miliona dolara (oko 1,24 milijarde KM).

Na vrh