Politika

Skupština TK podržala gradonačelnika Tuzle da se Terenski ured za registraciju migranata izmjesti izvan centra grada

U povodu sve teže migrantske krize i sve većeg priliva migranata u naš grad, danas je zasjedala Skupština Tuzlanskog kantona. Poslanici su izrazili nezadovoljstvo ignorantskim odnosom nadležnih državnih i federalnih institucija u pogledu nedostavljanja informacija traženih zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi migrantske krize kao i prijedloga mjera iz njihove nadležnosti za upravljanje migrantskom krizom.

Zatraženo je od nadležnih institucija, Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH, da preduzmu sve neophodne mjere za osiguranje državne granice kako bi se spriječio nelegalni ulazak migranata na teritoriju BiH.

Skupština Tuzlanskog kantona je danas dala podršku građanima opština i gradova na području TK, kao i rukovodstvu istih, koji se nalaze na putu kretanja migranata kao i naporima koje čine u pružanju pomoći migrantima.

U cilju prevencije humanitarne katastrofe, upućen je apel Vijeću ministara BiH da sa lokalnim zajednicama otvori neophodan dijalog, a sve u cilju pronalaženja adekvatnih lokacija izvan naseljenih mjesta za formiranje privremenih tranzitnih centara za smještaj migranata.

Također, Skupština Tuzlanskog kantona je danas podržala napore gradonačelnika Grada Tuzle u vezi izmještanja kancelarije Službe za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla, u kojoj se registruju migranti, na lokaciju izvan centra grada, gdje bi bio centar za registraciju, kuhinja i ambulanta, shodno izjavi koja je data na sastanku sa predstavnicima delegacije zastupnika Parlamentarne Skupštine BiH od 22.10.2019. godine.

Danas je zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i direktor Uprave policije da preduzmu sve neophodne mjere u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti stanovništva.

Data je podrška naporima humanitarnih organizacija (Crveni krst/križ, Merhamet, EMMAUS…) kao nosiocima aktivnosti pružanja humanitarne pomoći, te je zadužena Vlada Tuzlanskog kantona da u skladu sa mogućnostima pruži finansijsku pomoć humanitarnim organizacijama.

Na vrh