Politika

Po Zakonu ili ne: Kako TK plaća angažovanje vanjskih saradnika Univerziteta u Tuzli?

Vanjski saradnici na Univerzitetu u Tuzli i u narednoj godini će biti angažovani protivno odredbama Zakona o radu Federacije BiH iako je u prošlomjesečnom izvještaju o finansijskoj reviziji TK-a za 2018. godinu preporučeno da angažovanje vanjskih saradnika za obavljanje redovnih sistematizovanih poslova bude organizovano u skladu sa odredbama ovog zakona – piše Oslobođenje.

Stoga će vanjski saradnici i dalje biti angažovani po ugovorima o djelu iako za njih ne postoji zakonska osnova.

Ugovori o djelu zaključuju se za jasno definisane poslove koji traju određeno vrijeme, zbog čega ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ovih ugovora za izvođenje redovne nastave. Također, obračun i uplata pripadajućih poreza i doprinosa nisu izvršeni u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima“, navedeno je u izvještaju, koji je Skupština TK-a ignorisala.

Razlozi za ignorisanje preporuka finansijske revizije su brojni, a kako su kazali poslanici pozicije, među njima je i Zakon o visokom obrazovanju TK-a, po kojem je uređeno trenutno angažovanje vanjskih saradnika, dok prema mišljenju opozicije sve to ne amnestira rukovodstvo Univerziteta od krivične odgovornosti.

Sad je sve urađeno mimo revizorskog izvještaja i mislim da je na ovaj način praktično i podnesena krivična prijava protiv ljudi na Univerzitetu, kazao je Senad Alić“, predsjednik Kluba PDA.

Ono što je PDA predlagala, jeste da se svi vanjski saradnici angažuju u skladu sa odredbama Zakona o radu, međutim, to bi, kako su tvrdili iz SDA, stvorilo ogromne probleme za Kanton.

Ovdje se radi o otprilike 700 vanjskih saradnika i oni praktično, sudeći po ovom izvještaju, sad rade na crno. Međutim, ukoliko bi se oni angažovali u skladu sa Zakonom o radu, kako stoji u preporuci, to bi budžet TK-a koštalo oko 12,3 miliona KM“, istakao je Midhat Čaušević, poslanik SDA.

Poslanici DF-a, koalicionog partnera SDA, zalagali su se da se nastavi sa aktuelnom praksom, s obzirom na postojanje posebnih zakona koji nadjačavaju Zakon o radu FBiH.

Kantoni imaju isključivu nadležnost za visoko obrazovanje, a revizija nije u obzir uopšte uzela Zakon o visokom obrazovanju TK-a, prema kojem se angažuju vanjski saradnici. Čak i u Zakonu o radu stoji izuzetak koji govori da se mogu primjenjivati odredbe drugog zakona u nekim slučajevima, a i Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH kaže da će sva ostala pitanja, kada je riječ o angažovanju vanjskih saradnika, biti uređena kantonalnim propisima“, napomenuo je potpredsjednik Skupštine TK-a Boris Krešić (DF).

Na vrh