Kako spriječiti nasilje među vršnjacima – Vršnjačko nasilje može ostaviti velike psihološke poteškoće na djecu koja su izložena nasilju

30.10.2018. - 21:19

Autor: Anto Šimić Čiko 


Nasilje među vršnjacima postalo je veoma česta pojava u našem društvu iako se nerijetko zadirkivanja, izrugivanja i naguravanja među djecom kategoriziraju kao „dječija igra“. Kako bi se spriječilo pogrešno percipiranje ponašanja djece u školi, vršnjačko nasilje bila je tema seminara koji je održan 30.10. 2018. godine u JU.OŠ.“Gornja Tuzla“, čiji su polaznici seminara bili učitelji, nastavnici i pedagozi osnovnih škola s područja naše općine.

Prema riječima doktorice Amre Imširagić, zaposlene u Centru za obrazovanje, vaspitanje, rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli nisu svi jednokratni incidenti vršnjačko nasilje.

as2

„Da bi se govorilo u kontekstu vršnjačkog nasilja potreban je asimetričan odnos snaga, odnosno da je žrtva slabija u odnosu na nasilnika i da se to nasilje pojavljuje duži vremenski period. Najčešći oblici nasilja su verbalno, psihičko i fizičko nasilje. Ona djeca koja su nasilnici najčešće potiču iz disfunkcionalnih porodica, a žrtvama nasilja bivaju najčešće djeca koja se po vanjskim karakteristikama razlikuju od svojih vršnjaka…. Djeca sa posebnim potrebama također spadaju u skupinu djece koja veoma često bivaju metom nasilnika, a nasilje se dešava čak i u specijaliziranim institucijama. Veoma je važno da roditelji budu zainteresirani da se riješi problem vršnjačkog nasilja, te da budu u koordinaciji sa nastavnicima, razrednikom i pedagogom. Također, Imširagić ističe da je bitno da svaka škola ima izrađene preventivne programe za suzbijanje vršnjačkog nasilja i svih drugih asocijalnih ponašanja kod djece. Najbolji način suzbijanja vršnjačkog nasilja jeste razvijanje suosjećanja i altruizma. Vršnjačko nasilje može ostaviti velike psihološke poteškoće na djecu koja su izložena nasilju.

Kako djetinjstvo predstavlja najljepši period u razvijanju čovjeka, u kojem se formira ličnost i samopouzdanje osobe, potrebno je razviti partnerski odnos između roditelja, nastavnika i odgojno-obrazovnih institucija kako bi se svi oblici vršnjačkog nasilja na vrijeme prevenirali i zaustavili.

 

 BoljaTuzla.ba (članak poslao čitatelj) - Stavovi izneseni u ovom članku ne predstavljaju stavove portala BoljaTuzla.ba. BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala.


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

 

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!