BOSS u povodu diskriminatorskih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata

21.04.2018. 


Kao što se pokazalo da je primjenom novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH diskriminirano oko 300.000 penzionera, takođe je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata rezultiralo novom diskriminacijom penzionisanih branilaca i vojnih penzionera, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Izmjenama Zakona vojni osiguranici diskriminiraju se na isti način kao demobilisani borci,  penzijska osnovica se određuje na tri različita načina, a nisu uvaženi ni zahtjevi penzionera vojnih osiguranika, odnosno profesionalnih vojnih lica i uposlenika Ministarstva odbrane, koji su penzionisani po potrebi službe i u procesu smanjenja personala, da im obračun penzijskog osnova bude identičan obračunu koji imaju vojni osiguranici penzionisani po zakonima o službi u Vojsci FBiH i Oružanim snagama BiH. Takođe, iako je Zakon o uštedama prestao da važi, Odlukom Vlade FBiH i dalje se primjenjuje jedino na kategoriju penzionera vojnih osiguranika, te je evidentno diskriminiranje u odnosu na ostale penzionere koji pravo na penziju ostvaruju na osnovu radno-pravnog statusa, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

21. 4. 2018.                                                                                 Muamer Dedić, Press BOSS-aBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!