Sport

Zdravstveni program Specijalne olimpijade BiH okupio u Tuzli regionalne eksperte

Tuzla i Specijalna olimpijada BiH  danas su bili domaćini međunarodnom zdravstveno -naučnom skupu „Zdravstveni program Specijalne olimpijade“.  U okviru ovog programa, koji Specijalna olimpijada i njihov tim medicinskih eksperata realizira već dugi niz godina, pokrenute su brojne aktivnosti i zdravstvena zaštita osoba sa poteškoćama u razvoju podignuta je za stepenicu više.

Današnji skup bio je prilika za razmjenu iskustava, prezentaciju različitih naučnih pristupa i metoda, ali i za obraćanje krajnjim korisnicima, sportistma Specijalne olimpijade, članovima udruženja roditelja djece sa poteškoćama, te stručnjacima koji rade sa tom djecom.

O različitim zdravstvenim programima Specijalne olimpijade BiH govorili su njeni klinički direktori dr. Meliha Halilbašić,  dr Senada Resić – Džananović, dr. Damir Sabitović, dr. Sabina Bećirović, dugogodišnji saradnici Specijalne olimpijade BiH, dr Adem Balić, dr. Mensuda Hasanhodžić, dr. Dijana Dugonjić, univerzitetski profesori Vesna Bratovčić,  Indira Jašarević i Damir Ahmić, specijalni edukator i rehabilitator Lejla Burgić, te jedna od vodećih sportskih psihologa u regiji, profesorica Marijana Mladenović iz Beograda. U ime Specijalne olimpijade BiH na skupu je, kao aktivni predavač, učestvovala i Izvršna direktorica SO BiH Kada Delić – Selimović.

Podršku radu SO BiH kontinuirano pružaju svi nivoi vlasti, te su na današnjoj naučnoj konferenciji učestvovali i Asja Redžić, u ime Gradske uprave Tuzla, Ermin Jusufović, u ime Ministarstva za kuturu, sport i mlade u Vladi TK, te Ivana Pranjić – Kudumović, u ime Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Međunarodnoj zdravstveno – naučnoj konferenciji pristustvovali su i članovi nekoliko udruženja osoba sa poteškoćama u razvoju, koji su aktivni korisnici zdravstvenih programa Specijalne olimpijade BiH.

Važno je istaći da je tokom današnje konferencije potpisan i Memorandum o saradnji između Specijalne olimpijade BiH i JZU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla. Ovim Memorandumom će zdravstvena zaštita osoba sa poteškoćama u razvoju biti podignuta za stepenicu više, a biće omogućeno i kontinuirano implementiranje svih zdravstvenih programa Specijalne olimpijade BiH u tuzlanskom Domu zdravlja.

Zdravstveni program Specijalne olimpijade BiH još jednom je danas pokazao nužnost kontinuirane edukacije svih eksperata uključenih u rad sa osobama sa poteškoćama, kako bi im se osigurao bolji kvalitet života. Još jednom je sa današnjeg skupa poslana poruka koja je moto Specijalne olimpijade BiH da se o inkluziji ne govori, već da se inkluzija živi.

Izvršna direktorica:

prof. dr. Kada Delić Selimović

Na vrh