Politika

Vlada TK u vrh prioriteta svoga djelovanja stavlja borbu protiv korupcije

Tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas je u Tuzli organizovao okrugli sto s članovima Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona o borbi protiv korupcije u ovom kantonu.

Cilj je ojačati koordinaciju i saradnju između tijela uključenih u provedbu programa borbe protiv korupcije i upoznati članove Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona sa obavezama koje proizlaze iz Strategije za borbu protiv korupcije BiH i Programa borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona, kazali su iz OSCE-a.

Okrugli sto je otvorio premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i tom prilikom kazao kako samo sinergijsko djelovanje svih nivoa države i društva u borbi protiv korupcije može biti od pomoći u svim naporima koji se čine kako bi se podigao kvaliteta života građana.

S ciljem jačanja pravnih i institucionalnih okvira, mi kao Vlada, od početka našeg mandata u vrh prioriteta svoga djelovanja stavljamo borbu protiv korupcije. Ovdje želim napomenuti činjenicu da smo u proteklom periodu u Tuzlanskom kantonu imali i nekoliko zvučnijih hapšenja, upravo u vezi sa koruptivnim aktivnostima, što pokazuje spremnost i opredijeljenost da se da se konkretno, a ne samo deklarativno suprostavimo ovom društvenom karcinomu. Naše opredjeljenje i podrška koju dajemo, ali i koju ćemo ubuduće davati radu Tima za sprječavanje i borbu protiv korupcije, pokazuju našu spremnost kako bismo uspostavili širok pravni i institucionalni okvir potreban za efikasnu borbu protiv korupcije i svakog oblika kriminala. Za rješavanje ovog problema potreban je interdisciplinarni pristup, uz visok nivo istrajnosti i snage u nepristrasnoj borbi na svim nivoima i u svim segementima društva“, istakao je danas premijer TK Denijal Tulumović.

Tuzlanski kanton je usvojio plan borbe protiv korupcije međutim to nije dovoljno. Kako bi se plan proveo u djelo potrebna je saradnja svih institucija vlasti kako u BiH tako i ovdje u TK. Borba protiv korupcije je nešto što nije moguće riješiti preko noći. To je dugotrajan proces u koji moraju biti svi uključeni. To je nešto što zahtjeva kompletnu promjenu percepcije uz aktivno učešće građana. Borba protiv korupcije je proces koji traje i od kojeg se ne smije odustati“, kazao je šef Kancelarije OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić. Na današnjem sastanku učestvovali su i predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, a pomoćnik direktora Mevludin Džindo u izjavi za medije je kazao kako je korupcija u Bosni i Hercegovini prisutna u svim sferama društva.”

Mi u BiH se susrećemo sa više izvora podataka u vezi korupcije. Dominantno su prisutna dva ekstrema. Na jednoj strani imamo percepcije korupcije za koje opravdano kažu da je prisutna u svim segmentima društva u BiH. Dok s druge strane ove priče jesu presude za koruptivna krivična djela gdje možemo kazati da smo čak u rangu pojedinih zemalja EU. Dakle ovdje nastaje ta neka siva zona sa prostorom za opravdanu ali i ne opravdanu kritiku. Danas smo u Tuzli s ciljem da se konačno napravi vidljiv sistem javnih institucija, jer to je ono što građani očekuju jer oni žele jednak tretman, a ne bilo kakvu vrstu diskriminacije“ kazao je Džindo i još dodao da „korupcije ima jako puno u procesima javnih nabavki, to je evidentno. Zatim korupcije ima u sektorskom domenu od konkursnih procedura, zdravstva, obrazovanja itd…Međutim, ono što što predstavlja problem jeste analitička obrada podataka da bi mogli kazati tačno i precizno kazati koje su to najranjivije sfere i na koji način adekvatno djeovati“, istako je Mevludin Džindo.

Na vrh