News

Vlada TK odobrila zapošljavanja u UKC Tuzla, Univerzitetu, MUP-u TK…

Na današnjoj sjednici Vlada TK dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem šest saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti na Fakultetu elektrotehnike u radni odnos na neodređeno radno vrijeme: i to dva asistenta za naučnu oblast „Telekomunikacije”, te po jedan asistent za naučne oblasti „Automatika i robotika”, „Elektroenergetske mreže i sistemi”, „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije” i „Računarstvo i informatika”.

Vlada je dala saglasnost i Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski Klinički Centar Tuzla za prijem ukupno 62 uposlenika u radni odnos putem javnog oglašavanja. Od ovog broja po pet se odnosi na doktore medicine – specijaliste koji će biti primljeni na neodređeno vrijeme i doktore medicine, na određeno vrijeme do godinu dana. Na neodređeno vrijeme će biti primljeni i dva diplomirana inženjera medicinske radiologije, 30 medicinskih sestara-tehničara sa srednjom stručnom spremom i 20 nekvalifikovanih nemedicinskih ranika.

Također, data je saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, i to po jednog stručnog saradnika za predškolsko i osnovno obrazovanje i stručnog saradnika za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole, te tri viša referenta za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu.

Ministarstvu unutrašnjih poslova je dana saglasnost za prijem tri državna službenika i 6 namještenika. Pozicije državnih službenika su stručni saradnik za zaštitu tajnih podataka, stručni saradnik za zaštitu ličnih podataka i stručni savjetnik za upravo rješavanje u prvom stepenu, dok su pozicije namještenika viši referent za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima – Odsjek za administraciju Lukavac, viši referent za provođenje propisa o prebivalištu i boravištu, ličnoj karti i JMBG – Odsjek za administraciju Lukavac, viši referent za provođenje propisa o prebivalištu i boravištu, ličnoj karti i JMBG – Odsjek za administraciju Živinice, viši referent – VKV automehaničar, te dva pomoćna radnika-higijeničara.

Na vrh