Aktuelno

Na UKC-u hospitalizirano 14 osoba zbog gripe tipa A

Deset pacijenata, kako je rečeno, smješteno je na Kliniku za zarazne bolesti, dva pacijenta na Kliniku za pedijatriju te dva pacijenta na Odjeljenje za anesteziologiju i reanimaciju.

Također, jedan od pacijenata je u decembru prošle godine boravio u Kini i pod stalnim je promatranjem liječnika, koji zasad tvrde da se kod tog pacijenta ne radi o koronavirusu, jer nema niti jednog takvog simptoma i dosta se dobro osjeća.

Djeca koje se nalaze na Klinici za pedijatriju su u relativno dobrom stanju i stalno su pod pratnjom naših ljekara. Dva pacijenta koja se nalaze na Klinici za anesteziologiju i reanimaciju su još u teškom stanju, s tim da je jedan pacijent koji dolazi iz Brčkog priključen na aparate za vještačko disanje” – kazao je načelnik sektora za higijensko-epidemiološki nadzor dr. Amer Čustović.

Istakao je da su očekivanja da će se sezona gripe nastaviti i tokom februara.

Ako ne dođe do porasta ostat će na ovom nivou i trajat će sigurno do polovine marta. Naši svi kapaciteti i resursi su uključeni na praćenje stanja. Imamo oformljen tim unutar Kliničkog centra koji redovno prati stanje nakon čega opserviramo svakog pacijenta i djelujemo prema zadanoj situaciji” – kaže dr. Čustović.

Vlada Tuzlanskog kantona jučer je formirala krizni štab i to po hitnom postupku, a u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva. Zadatak štaba je da prati situaciju i reaguje u slučaju pojave zaraženih koronavirusom te da poduzme preventivne mjere s ciljem sprečavanja i ublažavanja posljedica mogućih incidentnih situacija.

Na sastanku je usvojen plan aktivnosti u slučaju pojave oboljelih i sumnje na oboljenje na području Tuzlanskog kantona, posebno uzevši u obzir lokaciju Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Na vrh