Politika

Ništa od smjene ministra MUP-a

U toku je sjednica Skupštine TK – hitnog karaktera. Dvanaest poslanika (SDP, PDA i Selim Bešlagić) su inicirali sjednicu sa prijedlogom samo jedne tačke dnevnog reda, a to je smjena ministra MUP-a TK Sulejmana Brkića.

U obrazloženju inicijative navedeno je da se ministar Brkić od imenovanja bavi samo nastojanjem da smijeni direktora Uprave policije Dževada Kormana.

Poslanik Dževad Hodžić (SDP) naglasio je se ne radi ništa na poboljšanju situacije nego samo smjenom.

Senad Alić (PDA) naglasio je da osnovni cilj Vlade TK i ministara žele da policijsku upravu stavi pod kontrolu.

Selim Bešlagić (NS) želi argumentaciju, tj. razloge zašto ministar želi smjenu direktora PU MUP-a Dževada Kormana. Bešlagić je rekao da ne bi potpisao inicijativu da je čuo konkretne razloge a ne priču o nenošenju uniforme.

Jakub Suljkanović (PDA) smatra da se nanosi šteta Tuzlanskom kantonu, te predlaže i smjenu Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog kantona jer je već kod imenovanja došlo do proceduralnih grešaka. Imenovani su ljudi koji su u sukobu interesa. Svi ti propusti su mrlja na Vadi TK.

Rasim Dostović (PDA) smatra da taman kad se uspostavila demokratska policija dolazi do razgrađivanja, što nije dobro. “Zabavili smo se sobom, a ne bavimo se problemima, kako poboljšati preraspodjelu javnih prihoda, zaustaviti odlazak mladih i drugo, mi se bavimo političkom kontrolom policije. Dolazi do diskriminacija ljudi koje je postavila neka druga vlada, ista stvar se dešava u školama i drugim ustanovama. Ovakve stvari ruše ugled Vlade TK”, kaže Dostović.

Mirsad Bečić (PDA) kaže da ga zanima negativna ocjena direktora UP MUP-a Dževada Kormana. “Ništa drugi kantoni nisu bolji od našeg a samo mi imamo negativnu ocjenu direktora UP MUP-a”, kaže Bećić.

Amila Hodžić (SDP): “Ministar je sav svoj rad usmjerio na pronalaženje mehanizama za smjenu direktora UP MUP-a Dževada Kormana, čime je izazvao reakcije i Međunarodne zajednice.”

Nakon izlaganja poslanika koji su se javili za raspravu, rasprava je zaključena, a prije usvajanja dnevnog reda Midhat Čaušević (SDA) je tražio pauzu od 15 minuta da usaglase stavove.

Treba reći, da dok se danas raspravlja o smjeni ministra MUP-a TK, jer želi po svaku cijeni smjeniti Kormana (prema riječima poslanika koji su inicirali smjenu) Vlada Tuzlanskog kantona jučer je donijela Odluku kojom se, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pokreće postupak smjene direktora Uprave policije Dževada Kormana iz razloga što je rad direktora Uprave policije za 2019. godinu ocijenjen ocjenom “ne zadovoljava”.

Odlukom se također traži od Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog kantona da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi saglasnost za konačnu odluku o smjeni direktora Uprave policije.

Nakon pauze pristupilo se glasanju o Dnevnom redu. Uz 15 glasova “za”, 12 “protiv” i 4 uzdržana, Dnevni red nije usvojen.

Na vrh