Politika

Klub vijećnika SDA uputio Inicijativu za suspenziju Odluke o uvođenju komunalne naknade građanima Tuzle

Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić danas je u ime Kluba n/r predsjedavajuće Nataše Perić poslao prijedlog za uvrštavanje u dnevni red decembarske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, tačke pod nazivom: Inicijativa za suspenziju Odluke o komunalnima djelatnostima i uvođenju komunalne naknade građanima Tuzle.

Ponovo pozivamo vladajuću većinu da prestanu obmanjivati građane Tuzle ističući da je komunalna naknada zakonska obaveza. Zakon o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona naveo je samo mogućnost da opštine/gradovi mogu da uvedu komunalnu naknadu, kao jedan od izvora finansiranja komunalnih djelatnosti, a nikako da moraju ili da je to stroga zakonska obaveza.

Predlagač je napravio mnoge propuste u pravljenju baze podataka potencijalnih platiša komunalne naknade. Naime, baza podataka se pravi na osnovu katastarskih podataka, zemljišno-knjižnih izvadaka, kao i uviđajem na terenu (stvarno stanje) kojom prilikom je potrebno snimiti objekat (gabariti i spratnost objekta da bi se dobila korisna površina koja služi kao osnov za obračun visine komunalne naknade). U konkretnom slučaju baza podataka je napravljena na način da je resorna komunalna služba Grada Tuzla uzela podatke iz Centralnog grijanja Tuzla, koje se plaća po metru kvadratnom, što je potpuno protivno zakonu. Time će građani biti stavljeni u neravnopravan položaj, ako se ima u vidu na hiljade objekata koji nisu legalizirani, a nisu mogli biti legalizirani između ostalih razloga jer nisu riješili imovinsko-pravne odnose na nekretnini.

Dakle, zakon je tačno precizirao kako se stvara baza podataka za uvođenje obaveze komunalne naknade, a to zasigurno nije baza Centralnog grijanja, jer imamo apsurde da vlasnici objekata u centru grada nisu u sistemu centralnog grijanja i neće morati plaćati istu, jer se isti griju na pelet i sl. „– kazao je Tupajić.

On posebno naglašava da je uvođenje komunalne naknade u ovom trenutku nerazuman čin, jer, kako tvrdi, prvo građani Tuzle nemaju zavidan nivo komunalnih usluga koje bi gradskim vjećnicima dale alibi da krenu sa uvođenjem ove naknade, druga stvar je ta da većina građana jedva sklapa kraj sa krajem, da su cijene životnih namirnica sve veće, a da nije došlo do ikakvog povećanja plata.

Klub vijećnika SDA kao konstruktivna opozicija poziva vladajuću većinu i gradonačelnika gosp. Jasmina Imamovića, koji je predlagač odluke o komunalnim naknadama, da istu suspenduju – navodi se u saopštenju Kluba vijećnika GO SDA Tuzla.

 

Na vrh