Lični stav

Javno pismo koje je uputio Hasan Sušić: Nezakonito zapošljavanje u JU Narodno pozorište Tuzla

Poštovani,

Zovem se Hasan Sušić. Po zanimanju sam glumac sa višegodišnjim iskustvom, slobodni umjetnik, autor, te član grupe glumaca, (Samina Mujkanović, Luka Spasojević, Mirza Mujagić i Hasan Sušić), koji su poslije dugogodišnje šutnje odlučili da se javno pobune protiv kriminalnih radnji koje se dešavaju unutar JU Narodno pozorište Tuzla, a vezane su za neregularnosti konkursne procedure Javnog oglasa za popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi Narodno pozorište Tuzla broj: 1166-2/23 od 29.09.2023. godine za popunu radnog mjesta „Glumac II kategorije” 3 izvršioca, na određeno vrijeme na period do 3 godine, puno radno vrijeme.

 

Svaki član ove grupe aktivno djeluje na području scenske umjetnosti, pošteno privređuje kao slobodni umjetnik, što u našoj državi nije lak posao, te kao takvi nismo mogli ni sanjati da ćemo doći u situaciju u kojoj se nalazimo kada je u pitanju ovakva vrsta profesionalne degradacije. Javno pismo koje u prilogu šaljemo nije pismo razočaranih osoba, već argumentirano brojnim nepravilnostima i neregularnostima konkursne procedure JU Narodno pozorište Tuzla u svrhu stranačkog zapošljavanja, te predstavlja izraz naše odlučne borbe protiv, ponavljamo, stranačkog zapošljavanja, generalno zapošljavanja protivno zakonskim propisima države BiH i na takav način uskraćivanja elementarnih ljudskih prava svakog čovjeka: PRAVO NA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT, PRAVO NA ZASNIVANJE PORODICE I PRAVO NA RAD.

 

Naši cilj je prije svega upoznati javnost sa ovim pitanjima, jer se ovakva pitanja, prije svega, tiču svih građana BiH. Odlučili smo istupiti kao grupa, te odlučno u ovoj borbi istrajati do zadnjeg atoma snage i voditi borbu protiv nepotizma, stranačkog zapošljavanja, vjerske, nacionalne, spolne diskriminacije. U prilogu ovog maila šaljemo zahtjev upućen svim nivoima vlasti TK, Ombudsmenu za ljudska prava BiH, Transparency International, kao i predstavnicima medija u nadi da ćemo dobiti podršku u našoj časnoj borbi. Ovo nije pitanje jednog čovjeka, već grupe koja je obmanjivana i iskorištena kako pofesionalno tako i emocionalno. Potpisnici zahtjeva su glumica Mujkanović Samina, te glumci Spasojević Luka, Mujagić Mirza i Sušić Hasan. 

 

Oformili smo grupu,budući da individualnim istupima dobijamo samo nemogućnost rada i blokadu, kao i što sada sami, bez pomoći objektivnih medija, nećemo moći pobijediti u našoj borbi. 

 

Molimo vas da pročitate zahtjev i obavijestite javnost i na taj način podržite ne samo ovu grupu mladih ljudi koji žele ostati u BiH, nego mladež cijele države, jer ovako više ne možemo!

 

Uz znake poštovanja,

Hasan Sušić

 

Javno pismo – m.

Na vrh