Eventi

DANAS u BKC-u Tuzla: Promocija knjiga Johanna Ivana Wernischa i Petra Hruške

BKC Tuzla, u saradnji sa Ministarstvom kulture Češke Republike, Ambasadom Češke Republike u

BiH i Izdavačke kuće Samizdat, organizuje

PROMOCIJU KNJIGA IZABRANIH PJESAMA

                                        Johanna Ivana Wernischa i Petra Hruške

 

                                         U ČETVRTAK, 18. oktobra 2018. godine

 

                                             GALERIJA BKC-a Tuzla u 19,00 sati.

 

 Učestvuju: Yvetta Ellerova, Petr Hruška, Milorad Pejić i Adin Ljuca.

Na vrh