Politika

BOSS – Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost u povodu zahtjeva vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se uvedu subvencije socijalno ugroženim građanima za plaćanje komunalnih usluga koje vrše javna preduzeća

Na vanrednoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, zakazanoj za ponedjeljak na inicijativu vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se ukine odluka o komunalnoj naknadi, raspravljaće se i o zahtjevu Mirnesa Ajanovića za uvođenje subvencija građanima za plaćanje komunalnih usluga koje vrše javna preduzeća.

Nakon neopravdanog uvođenja plaćanja komunalne naknade, i žestoko suprotstavljene reakcije javnosti, umjesto ukidanja sporne naknade uslijedilo je donošenje odluke o subvencioniranju plaćanja naknade iz budžeta Grada Tuzla za socijalno ugrožene kategorije građana, za šta su predviđena budžetska sredstva od milion maraka. U okolnostima kada se milion maraka troši na subvencioniranje komunalne naknade koje ne treba ni postojati, opravdano je da se iz budžeta Grada Tuzla i javnih preduzeća obezbijede sredstva i za subvencioniranje komunalnih usluga, odnosno usluga vodovoda i kanalizacije, odvoza smeća i centralnog grijanja, istakao je vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Socijalna osjetljivost gradske vlasti ne može i ne smije biti zadržana samo po osnovu oslobađanja od nametnute i neopravdane odluke o komunalnim naknadama, nego se moraju subvencionirati porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, nezaposleni pripadnici boračke kategorije, penzioneri i korisnici socijalne pomoći – na način da se oslobađaju obaveze plaćanja dijela svih komunalnih usluga koje vrše javna preduzeća u iznosu do 50%, zavisno od socijalnog stanja, istaknuto je u zahtjevu vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića.

Na vrh