News

BOSS – Bosanska stranka – Saopštenje za javnost

Povodom Dana državnosti BiH i obaveze istrajavanja na usvajanju ili nametanju državnog zakona o zabrani fašističkog i nacionalističkog djelovanja i izmjeni Krivičnog zakona BiH u cilju krivičnog procesuiranja odgovornih

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 76 godina od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo poziva na istrajavanje u suprotstavljanju fašističkim organizacijama i neonacistima, koji u saradnji sa političkim ekstremistima iz RS-a i njihovim saveznicima iz Federacije – atakuju na antifašističku tradiciju i teritorijalni integritet države.

Ukidanje antifašističkih obilježja, korištenje nacionalističkog jezika mržnje u cilju izazivanja nacionalne netrpeljivosti, nošenje nacionalističkih obilježja, nacionalističke parole i favorizovanje nacista uz davanje fašističkih i nacionalističkih imena javnim ustanovama i drugim subjektima u cilju slavljenja Hitlerovih sluga i sljedbenika, zahtijeva i obavezno krivično procesuiranje. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom upozorava na obavezu nastavljanja političkog pritiska i na novu vlast ali i na Visokog predstavnika, kako bi se usvojio ili nametnuo državni zakon o zabrani fašističkog djelovanja i izmijenio Krivični zakon BiH u cilju krivičnog sankcionisanja nacionalističkog šovinizma i fašizma, koji u namjeri razaranja države ispoljavaju fašističko-nacionalističke grupe i pojedinci uz podršku ekstremnih političara.

Na vrh