SDBiH Tuzla izabrao rukovodstvo: Ovo su imena članova prvog saziva Predsjedništva

08.02.2020. 


Konstituirajućom sjednicom Gradske organizacije SDBiH Tuzla, izabran je prvi saziv Predsjedništva.

Osamdeset članova Gradske organizacije SDBiH Tuzla jednoglasno su izabrali rukovodstvo i sekretara za mandat 2020.- 2024.

Za sekretara GO SDBiH Tuzla izabran je Kerim Isović.

“Iako smo tek formalno pravno kao Gradska organizacija osnovani prije par sedmica, kroz rad naših vijećnika, pokazujemo se kao objektivna politička snaga. Intenzivnijim radom u svojim Mjesnim organizacijama, kojima smo i Statutom dali autonomiju, gdje smo se pridržavali osnovnih načela statuta da svaki član može birati i biti biran, prerastamo u ozbiljan politički subjekt u Tuzli.” – izjavio je Kerim Isović, prvi sekretar GO SDBiH Tuzla.

Za potpredsjednice/ka izabrani/e su: Aziz Čačković, Jasmin Brkić, Olgica Bešić i Ervin Alibegović.

U Predsjedništvo Gradske organizacije SDBIH Tuzla, izabrani/e su: Aleksandar Vujadinović, Kemal Kurtić, Nadina Suljić, Hasib Hirkić, Kenan Hadžihasanović, Amir Morankić, Dragana Pantić, Daniela Čomić, Zlatan Fatušić i Amar Habibović.

Ranije su članovi SDBiH Tuzla na Izbornoj konferenciji jednoglasno za predsjednika Gradske organizacije SDBiH Tuzla izabrali Žarka Vujovića.

“Čestitam izabranom rukovodstvu na čelu da predsjednikom Žarkom Vujovićem koji su zadobili povjerenje preko 1.700 članova u Tuzli. Značajan broj naših članova su građani koji do sada nisu bili članovi nijedne političke organizacije što je za nas jako ohrabrujuće, jer je jedan od naših ciljeva da probudimo i aktiviramo politički neaktivne građane kojih ima ogroman broj što potvrđuje i činjenica slabe izlaznosti građana na izbore. Izabranom rukovodstvu želim puno sreće u daljem radu.” – poručio je Enver Bijedić, predsjednik SDBiH – saopšteno je.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!