Politika

Saopštenje Kluba SDBiH nakon tematske sjednice o Pazariću

Nakon tematske sjednice Zastupničkog doma Federalnog parlamenta o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, oglasio se Klub zastupnika SDBiH.

Podržavamo zaključke u čijem smo formulisanju, dobrim dijelom učestvovali. Očekujemo efikasnost u sprovođenju zaključaka. Nadamo se da, kad se slegne prašina, neće sve postati mrtvo slovo na papiru po narodnoj “tresla se gora, rodio se miš”.

Očekujemo redovne izvještaje Vlade FBiH i odgovornih ministarstava o učinjenom. Očekujemo da se zakon po kojem bi roditelji djece sa teškoćama u razvoju dobili status “roditelj staratelj”, a koji je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH jednoglasno usvojio, usvoji i na Domu naroda. To bi bio najveći korak u implementiranju zaključaka i put ka postepenom transformiranju ustanova socijalne zaštite, ali i deinstitucionalizaciji osoba sa poteškoćama.

Na vrh