Diskriminacija CIVILNIH INVALIDA F/BiH (VIDEO)

03.12.2017. - 18:57 


UN su usvojili Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom 2003 godine, da bi u Ministarskom Vijeću BiH ratificirana 2009 godine. Poslije toga slijede nerazumne odluke primjenom realizacije  ove konvencije koja apsolutno ne odgovara niti zadovoljava njenu odluku. Ministarstvo za izbjeglice i socijalnu skrb je formiralo svoj resor kada su izabrali „Vijeće invalida“ ne uvažavajući prava Civilnih invalida (CI), što nam šalje jasnu poruku da ni jedna općina niti županija kao ni na razini F/BiH se nisu potrudili primijeniti ama baš ni jedan podzakonski akt u pravcu realizacije ove konvencije, što potvrđujemo neravnopravnom podjelom besplatnih markica zdrvastvenog osiguranja za tekuću 2017 godinu u JU Centar za socijalni rad Tuzla, u čijoj primjeni su zapostavljeni (diskriminirani) Civilni invalidi.

status_invalido_3

Dževad Kamber iz Sarajeva sa svoje točke gledišta o neviđenoj diskriminaciji Civilnih invalida tijekom obrade ljekarske komisije i neprimjenjivanju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u F/BiH ocjenom invalidnosti Civilnih invalida (CI) Federacije Bosne i Hercegovine (F/BiH), koji su u poređenju s drugim kategorijama, (Ratni vojni invalidi (RVI) se cijene od 20-100%, Civilne žrtve rata (CŽR) od 60-100%, a CI od 90-100% u totalno neravnopravnom položaju, čime su narušena sva pravila  Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. „Kakva diskriminacija“. Ustvrdio je Kamber. Prolaze godine, ništa se ne mijenja na bolje, naprotiv, u još većoj mjeri je porasla diskriminacija ove kategorije invalida bez imalo trunke griže savjesti nesavjesnih djelatnika (ministara) institucija koji su nadležni za njenu primjenu.

                Stop diskriminaciji i predrasudama. Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom je jasna u svojoj odluci da svi invalidi imaju jednaka i neotuđiva prava bez razlike po bilo kojoj osnovi, iz čega izvlačimo zaključak da je krajnje vrijeme da se i u F/BiH počne ravnopravno primjenjivati na sve kategorije i vrste invalida i time isprave dosadašnju nepravdu.

 Tekst, foto i video:

Anto Šimić ČikoBoljaTuzla.ba (članak poslao čitatelj) - Stavovi izneseni u ovom članku ne predstavljaju stavove portala BoljaTuzla.ba. BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala.


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!