BOSS podnio krivične prijave protiv Gradonačelnika i predsjednika GO SDP-a

02.02.2018. 


Izvještaj sa press konferencije u povodu podnesene krivične prijave Federalnom tužilaštvu protiv  gradonačelnika Jasmina Imamovića, Slađana Ilića, predsjednika GO SDP-a  i drugih odgovornih lica zbog nenamjenskog trošenja budžetskih  sredstava namijenjenih za umanjenje posljedica zagađenja zraka

Predsjednik BOSS-a i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović,  podnio je krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu protiv gradonačelnika  Jasmina Imamovića, Slađana Ilića, predsjednika GO SDP-a i drugih  odgovornih lica zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava iz  rada Termoelektrane Tuzla namijenjenih za umanjenje posljedica  zagađenja zraka. Krivična prijava je podnesena Federalnom tužilaštvu  zbog sumnje da u radnjama prijavljenih ima elemenata organizovanog  kriminala, a na osnovu Krivičnog zakona FBiH zbog krivičnih djela iz  člana 294. – Prijevara, 340. – Udruživanje radi činjenja krivičnih  djela, 342. – Zločinačka organizacija, 383. – Zloupotreba položaja ili  ovlaštenja, 387. – Nesavjestan rad u službi i 389.- Krivotvorenje  službene isprave.
Između ostalog, Federalnom tužilaštvu su dostavljeni dokazi da su  prijavljeni direktno ili u suizvršenju krivičnog djela prevarili  vijećnike Gradskog vijeća Tuzla prilikom usvajanja Budžeta za 2017  godinu, jer su u obrazloženju prilikom navođenja odredbi Zakona o  izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom  termoelektrana dodali nepostojeću alineju – finansiranje kulture. Time  je samo po tom osnovu oštećen Budžet Grada Tuzla u iznosu od  365.951,39 KM, a građani su oštećeni jer novčana sredstva nisu  utrošena namjenski za smanjenje posljedica zagađenja zraka, istakao je  predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

2.2.2018.                                                                                       Muamer Dedić, Press BOSS-aBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!