Business

Zvizdić: VMBiH završilo sve obaveze u vezi sa izgradnjom bloka 7 u Tuzli

Vijeće ministara BiH je postiglo potpuni konsenzus i jednoglasnousvojilo tekst Pisma podrške u vezi s termo-blokom 7 Termoelektrane u Tuzli – izjavio je novinarima predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić na pres-konferenciji nakon sjednice.

Po njegovim riječima, pismo će biti upućeno na odgovarajuće adrese.

– Što se tiče Pisma podrške, mi smo time završili sve obaveze koje Vijeće ministara BiH ima u vezi sa izgradnjom termo-bloka 7 u Tuzli. Sve druge obaveze, generalno, u finansijskom, operativnom i svakom drugom smislu su na nivou Federacije BiH, institucija i preduzeća koje su nadležne i zadužene za realizaciju tog važnog projekta i najznačajnijeg energetskog projekta u BiH – istakao je Zvizdić.

Kada je riječ o migrantskoj krizi, odnosno ulasku ilegalnih migranata, predsjedavajući Vijeća ministara BiH je kazao da su odlučili da u idućoj sedmici u vezi s tim održe sastanak koji ne bi uključivao samo članove Vijeća ministara BiH, nego i direktore nadležnih institucija, direkcija i agencija. Potrebno se u potpunosti, istakao je, posvetiti pitanju migranata s različitih aspekata, imajući u vidu da su potrebni izvještaji direktora od kojih je svaki zadužen za jedan od segmenata koji imaju vezu s ulaskom migranata, dobivanjem azila, njihovim smještajem…

– Ono što smo zaprimili kao informaciju jeste činjenica da u ovome trenutku otprilike na teritoriji BiH, prema informacijama naših nadležnih službi, ima oko četiri hiljade migranata. Očekujemo u toku zime da će doći do smanjenja broja ulaska migranata, ali se moramo adekvatno pripremiti za smještaj onih koji borave u BiH. Zbog toga će na taj sastanak biti pozvani oni koji nas mogu integralno i detaljno informirati o toj temi – naveo je Zvizdić.

Vijeć ministara BiH usvojilo je Sporazum o investicijskom grantu koji je vrijedan 19 miliona eura između BiH i Evropske investicijske banke, vezan za izgradnju Koridora Vc, odnosno dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug.

Zvizdić je napomenuo da će ovaj projekt povećati i dostupnost i promovirati regionalni i lokalni ekonomski razvoj i povezati postojeću magistralnu cestu M-17 sa koridorom Vc.

Usvojen je i prijedlog ugovora o grantu za izuzetno važan projekt, a riječ je o izgradnji regionalnog vodovoda Plava voda, koji će obezbijediti pouzdano i dugoročno snabdijevanje vodom za općine Travnik, Zenica, Busovača i Novi Travnik.

Riječ je o grant sredstvima u iznosu od dva miliona eura, a do sada je za taj projekt odobreno 22 miliona eura, od čega 11 miliona eura od strane EBRD-a i 11 miliona od strane Banke Vijeća Evrope.

Zvizdić je ocijenio da je riječ o jednom izuzetno važnom regionalnom projektu.

Vijeće ministara BiH je usvojilo prijedlog ugovora o izgradnji regionalne deponije za kruti otpad, koju će kreditirati Evropska banka za obnovu i razvoj. Riječ je o projektu vrijednom pet miliona eura. Radi se o izgradnji regionalne deponije za kruti otpad za općine Živinice, Banovići i Kladanj. Projekat treba da bude završen do kraja 2022. godine.

Između ostalog, utvrđen je i sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici.

– Sa današnjim sporazumima imamo ukupno oko 45 sporazuma koji se nalaze u nekoj od faza odobravanja ili u Predsjedništvu BiH ili u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ovo je još jedan dokaz da se nerad PSBiH, odnosno antiustavna blokada rada PSBiH, negativno odražava na sve građane BiH, na kompletnu teritoriju BiH. Jer u ovom trenutku zbog takve antiustavne blokade stoji zarobljeno više od milijarde eura sredstava koja čekaju na svoju konačnu implementaciju i kojima bi značajno unaprijedili i ekonomsku situaciji i situaciju u oblasti zaštite okoliša, zdravlja ljudi…- naglasio je Zvizdić.

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. juna 2019. godine.

Na vrh