Objašnjenje nekoliko bh. ekonomskih stručnjaka je bilo da se takvo stanje može povezati sa ratom u Ukrajini, podizanjem kamatnih stopa širom svijeta.

Kada je riječ o infaciji, u Federalnom zavodu za statistiku su nam naveli da je godišnja inflacija u 2022. godini mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 15,7 posto.

Evidentno je da su na bh. tržištu još prisutne visoke cijene hrane.

– Imali smo smjenu vlasti. Nova još nije izabrana u Federaciji BiH. Ni svi kantoni nemaju vladu. Državna je u uhodavanju i to je sasvim logično jer mi nemamo kontinuitet vlada, niti mi imamo jedinstvenu ekonomsku politiku u BiH. Svako pravi ekonomsku politiku, pogotovo kod smjene vlasti, zato nema efekta poboljšanja u državi – prokomentirao je za Faktor ekonomski stručnjak prof. dr. Željko Šain.