Vijesti

Žene treba da tolerišu nasilje kako bi porodica ostala na okupu.– MIT ILI ČINJENICA?

Mit o tome kako porodica treba da ostane na okupu uprkos nasilju u porodici je na žalost jedan od onih mitova koji doprinose nasilju i prebacuju odgovornost na žrtvu. Činjenica je da svaka žena ima pravo na bezbjednost, dostojanstvo i život bez nasilja.  Ustanovljeno je da su bezbjednost i zdravlje djece ugroženi kada deca dožive nasilje, ili su svjedoci nasilja u porodici.

U okviru obilježavanja „16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“29.11.2020. godine od 12:00 do 14:00 sativolonterke i volonteri Amica Educe su šetali centrom grada (od kipova Ismete i Meše do Trga Slobode) noseći transparente sa 16 mitova i činjenica o rodno zasnovanom nasilju.

Koliko su mitovi i stereotipni stavovi prisutni u našem društvu posvjedočila je i jučerašnja šetnja i razgovori koje smo vodili sa našim sugrađanima i sugrađankama. Reakcije na koje smo naišli kao što su: „Sama izabrala“, „Što trpi?“, „Niko joj nije kriv“ obeshrabruju žrtve da prijave nasilje i na njih prebacuju odgovornost za nasilje koje je počinjeno nad njima. Ohrabrujuće je da smo juče takođe imali priliku razgovarati sa osobama koje su odmah prepoznale šta je mit a šta je činjenica, koje su pokazale empatiju prema žrtvi i sa punim pravom osudile nasilnika i nasilje.

Mitovi i stereotipni stavovi o rodno zasnovanom nasilju oblikuju način na koji društvo posmatra i reaguje na nasilje počinjeno nad ženama. Mitovi pružaju pojednostavljena objašenjenja složenih socijalnih pojava i temelje se na pretpostavci da se „takve“ stvari dešavaju „drugima“. Mitovi su štetni jer prebacuju odgovornost, sramotu i osjećaj krivnje na osobe koje su žrtve i koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, umjesto da počinitelje nasilja smatraju odgovornim za njihovo ponašanje.

S obzirom na rezultate istraživanja o rasprostranjenosti nasilja u BiH više od polovine žena iz uzorka (47,2% u BiH, 47,2% u FBiH i 47,3% u RS-u) doživjelo je bar neki oblik nasilja nakon što je navršilo 15 godina, vrijeme je da se osvjeste vladajući mitovi, upozna šira javnost sa činjenicama i umanji neosnovani sram i osjećaj krivnje među žrtvama i preživjelima rodno zasnovanog nasilja.

Potrebna je podrška svih članova i članica društva u osudi i prijavljivanju nasilja jer jedino tako možemo očekivati uspješno stvaranje okruženja u kojemu nema mjesta za nasilje i nasilnike.

Ukoliko ste osoba koja doživljava nasilje u porodici, trebate znati:

niste krivi za nasilje koje doživljavate;

razgovarajte s nekim o tome šta vam se dešava, krivica i stid su na nasilniku;

prijavite nasilje policiji na broj 122 ili putem SOS linije 1265 FBIH i 1264 Republika Srpska


Komentari
Na vrh