Aktuelno

Zbrinjavanje tehnološkog viška u školama u TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona svake godine tokom jula i augusta vrši pripreme za početak nove školske godine. One podrazumijevaju i zbrinjavanje tehnološkog viška kojeg je, kako kažu u ovom ministarstvu, više nego lani.

Nakon ove procedure bit će objavljen i konkurs za popunjavanje preostalih upražnjenih mjesta u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Vlada kantona je imenovala Komisiju za zabrinjavanje tehnološkog viška u čijem su sastavu predstavnici Ministarstva obrazovanja, sindikata i direktora škola. Svoj dio posla bi trebala završiti do kraja ove sedmice, nakon čega će radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom dobiti odluke o zbrinjavanju u drugim ustanovama obrazovanja.

– Ove godine broj tehnološkog viška je veći u odnosu na prošlu godinu i iznosi 177 radnika za čijim radom je prestala potreba, i to 121 u ustanovama osnovnog obrazovanja i 56 iz ustanova srednjeg obrazovanja – izjavio je Emir Tukić, stručni saradnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

Ističe da je najveći broj radnika koji su proglašeni tehnološkim viškom u ustanovama osnovnog obrazovanja iz područja historije i geografije, te da je usljed smanjenja broja učenika značaj rast broja viška nastavnika razredne nastave.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje najmanje potrebe ima za inžinjerima poljoprivrede.

– Kada se postupak zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba okonča mi ćemo pristupiti pripremi teksta konkursa nastavnika i stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u školama čiji je osnivač Skupština TK. Očekujemo da će se konkursi raspisati krajem jula ili početkom augusta kako bi imali dovoljno vremena da 2. septembra, kada počinje nova školska godina, oni koji budu primljeni po konkursu počnu raditi u školama – dodao je.

Nijedan zaposlenik za čijim je angažmanom, i u osnovnim i u srednjim školama, prestala potreba, neće ostati bez posla. Škole su već iskazale potrebe za prijeme zaposlenika. U resornom ministarstvu ističu da će uložiti dodatne napore kako bi svi prosvjetni radnici koji su bili radno angažovani u prethodnoj godini, imali radne obaveze i naredne školske godine. Njihovo zbrinjavanje, kao i konkursna procedura trebaju biti okončani do početka nove 2019./2020. školske godine.

Na vrh