Tuzlanski kanton

Završena sjednica Skupštine TK bez smjene odgovornih za ubistvo Amre Kahrimanović

Danas je održana 19. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera. Razmatrana je Informacija o sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona s posebnim akcentom na tragični događaj od 7.2.2024. godine. Skupština je Informaciju primila k znanju i porodici i prijateljima Amre Kahrimanović uputila saučešće.

Nakon rasprave, Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila sljedeće zaključke:

  1. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Federalne uprave policije da što hitnije završi postupak istrage u vezi sa tragičnim događajem od 7.2.2024. godine, kada je na naročito brutalan način lišena života Amra Kahrimanović i da o rezultatima istrage upozna javnost oštećene i ostale institucije na Tuzlanskom kantonu među kojima i Skupštinu Tuzlanskog kantona, nakon čega će Skupština Tuzlanskog kantona preduzeti mjere iz svoje nadležnosti prema najodgovornijima iz MUP-a Tuzlanskog kantona i Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
  2. Skupština Tuzlanskog kantona traži od nadležnih pravosudnih institucija, Tužilaštva, da na osnovu rezultata istrage Federalne uprave policije preduzme sve neophodne mjere iz svoje nadležnosti prema svim akterima koji su bilo na direktan ili indirektan način mogli i morali preduprijediti da ne nastupi tragični događaj, a svojim nečinjenjem su to propustili.
  3. Skupština Tuzlanskog kantona najoštrije osuđuje svaki oblik politizacije tragičnog događaja zarad političke promocije i traži od svih da se suzdrže od teških riječi, etiketiranja i osuda bez valjanog osnova.
  4. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Misije OSCE-a u BiH da dostavi procjenu sigurnosne situacije na području Tuzlanskog kantona i sjeveroistočne Bosne.
  5. Skupština Tuzlanskog kantona poziva Federalnu upravu policije da dostavi informaciju o sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH, odnosno u svim kantonima.
  6. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona da formira interresornu grupu sačinjenu od pravnika, kriminalista i kriminologa koji će izvršiti analizu svih akata MUP-a Tuzlanskog kantona, Krivičnog zakona Federacije BiH i Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, te predložiti njihove izmjene i dopune, a sve u cilju podizanja stepena sigurnosti svih građana Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
  7. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona da nastavi sa kadrovskim i materijalnim jačanjem MUP-a Tuzlanskog kantona u svrhu lične sigurnosti građana i njihove imovine.

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za smjenu nadležnog ministra MUP-a TK rezultat glasanja bio je sljedeći: 15 za, 14 protiv, 3 uzdržana. Evo kako je izgledalo pojedinačno glasanje …

 

Na vrh