Aktuelno

Završena konkursna procedura u školama TK za 1.568 pozicija

Konkursna procedura za prijem nastavnika i stručnih saradnika u većini škola u Tuzlanskom kantonu okončana je objavom konačnih rang listi primljenih kandidata.

U nekoliko škola konačne rang liste očekuju se naredne sedmice, da bi  školski odbori, pravovremeno mogli reagovati po primljenim prigovorima. Konkurs je bio raspisan za 1.586 pozicija, u 88 osnovnih i 32 srednje škole.

Konkurs i oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta ponovljen je i pripremljen  na osnovu potreba iskazanih u osnovnim i srednjim školama. Ispravke konkursa odnosile su se na broj časova, broj pozicija, što je uvjetovalo povećanje tehnološkog viška.

– Vladina komisija za zbrinjavanje tehnološkog viša u međuvremenu je donijela odluke o raspoređivanju tih osoba, koje su ostala bez radnih zadataka u školskoj 2019/20. godini. Iz tog razloga došlo je do ukidanja određenih pozicija pojedinih škola, a bio je jedan manji broj novih pozicija koje su se javile u međuvremenu poslije raspisivanja prvog konkursa – rekao je šef Odsjeka za obrazovanje i nauku u Vladi TK Fikret Vrtagić.

Članovi Udruženja defektologa Tuzlanskog kantona “Cognita” tražili su od resornog mistarstva da bude raspisana i dopuna konkursa za prijem defektologa u školama koje su tražile saglasnost za njih, a nisu ih dobile od Ministarstva jer je rečeno da će te škole gravitirati jednom od dva Centra za razvoj inkluzivnih praksi koji se nalaze u osnovnim školama u Banovićima i Gradačcu.

– Pitanje defektologa još nije u potpunosti riješeno, Ministarstvo je u skladu sa strategijom inkluzivnog obrazovanja, odlukom formiralo dva centra za inkluzivno obrazovanje u dvije osnovne škole ‘Banovići’ i ‘Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak’. U tim školama u toku je usklađivanje internih akata i pravila u koja moraju ugraditi postojanje tih centara, a nakon toga će iskazati svoje potrebe i raspisati konkurs i izvršiti prijem defetologa – istakao je Vrtagić.

Školska 2019/20 počinje 2. septembra.

Na vrh