Business

Zaposlite se u Italiji – „Formazione per l'Italia“- Obavještenje o Projektu obuke za odlazak na rad – i spajanje porodica – u Italiji.

Koordinativno tijelo za sprovođenje Projekta „Formazione per l'Italia“ ( „Obuka za /odlazak u/ Italiju“) na području Bosne i Hercegovine obavještava sve zainteresovane – potencijalne kandidate – za sveobuhvatno pripremno jezičko i građansko obrazovanje i profesionalnu doobuku i orjentaciju za odlazak na rad u IT-sektoru (ali, moguće, i u drugim sektorima) u Italiji, te za obrazovanje i pomoć  u proceduri  spajanja porodice (za one čiji bračni partneri već žive i rade u Italiji) da je do kraja tekućeg mjeseca, 31.01.2012., produžen rok za prijavu za učešće u već započetoj selekciji kandidata za učešće u Projektu.

 

Ovaj – vrlo ozbiljan i pouzdan – Projekat, finansiran iz Fonda FAMI 2014 – 2020 (Fond za azil migracije i integracije), u partnerstvu realiziraju 4 italijanske organizacije (Promidea Cooperativa sociale – kao nosilac Projekta, Gao, FederTerziario, InforJob – agencija koja posreduje zapošljavanje za desetine hiljada poslodavaca) pod pokroviteljstvom italijanskog Ministarstva za rad i socijalnu politiku (Generalna direkcija za imigraciju i politike integracije) i Ministarstva za unutrašnje poslove (Odjel za imigracije i građanske slobode) te Evropske unije čijim sredstvima se sufinansira Projekat.

 

Riječ je o Projektu (Prog. 2854) koji za cilj ima spajanje ponude i potražnje poslova – tj. poslodavaca i potražitelja posla – na tržištu rada u Italiji, prvenstveno poslova u IT sektoru, te obuku i pomoć u proceduri spajanja porodica (za podnosioce zahtjeva za dozvolu za boravak čiji bračni partneri već žive i rade u Italiji),  a sastoji se od jezičkog obrazovanja (plaćenog početnog kursa i polaganja ispita za stjecanje PLIDA certifikata o znanju italijanskog jezika, stepen A1)  a potom i građanskog obrazovanja  i stručnog doosposobljavanja (profesionalna orjentacija, „matching“ sa potencijalnim poslodavcima, pravno savjetovanje, savjetovanje o uključivanju u italijansko civilno društvo, administrativna podrška pri procesu dobijanja dozvole za rad i  boravak u Italiji- tzv. „permesso di soggiorno“) koje predstavlja sveobuhvatnu pripremu za odlazak i ulazak u Italiju te uspješnu integraciju u poslovni ambijent i civilno društvo u Italiji, sve u skladu sa zakonskim okvirima.

 

 

Projektom jedino nisu pokriveni lični administrativni te putni troškovi odlaska u Italiju – nakon što se sklopi ugovor sa odgovarajućim poslodavcem – ali se, dakle, pruža sva potrebna administrativna i pravna podrška u pripremi za odlazak u Italiju i integraciju u istoj.

Svi zainteresovani kandidati se pozivaju da posjete službenu web-stranicu Projekta te da u padajućem meniju odaberu bosansku verziju stranice sa koje – ukoliko se odluče prijaviti za selekciju učesnika u Projektu – trebaju „download“-ovati Pravilnik za sprovođenje Projekta (detaljnijeg informisanja radi), te obrazac Prijave za kandidate i obrazac Izjave koje – popunjene i potpisane, i Prijavu i Izjavu (u kojoj u rubrici „Da nisam koristio usluge od…“ trebaju upisati naziv Fonda: FAMI 2014 – 2020) – trebaju skenirati (preporučujemo instaliranje na telefon neke od pouzdanih aplikacija za skeniranje dokumenata), te ih skupa sa skeniranim pasošem (ili, ukoliko još ne  posjeduju novi pasoš – skeniranom prednjom i stražnjom stranom lične karte), kao i biografijom za učesnike u Aktivnosti 2 Projekta: potražitelje posla (poželjna je Europass Curicullum vitae verzija, na engleskom jeziku), poslati na sve tri e-mail adrese koje su navedene u Pravilniku te na kraju obrasca Prijave kandidata.

 

https://www.formazioneperlitalia.com/bs/home-bosnia/

Krajnji rok za prijavu je, dakle, ponedjeljak, 31.01.2022., nakon kojeg će prijavljeni kandidati putem e-maila dobiti korisničke podatke za pristup službenoj web-platformi putem koje će u zakazanom terminu  biti održana nova video-konferencija za predstavljanje Projekta i pojedinačno predstavljanje kandidata poslije čega sve će predstavnici organizacija koje realiziraju Projekat u saradnji sa koordinatorima za pojedine države u kojima se sprovodi Projekat izvršiti konačnu selekciju učesnika u Projektu koji će ubrzo nakon selekcije  – odvojeno za obije aktivnosti Projekta: odlazak na rad i spajanje porodice – započeti sa pohađanjem online-časova italijanskog jezika – osnovno poznavanje kojeg je preduslov za dobijanje posla i dozvole za boravak u Italiji – a potom slijede online-časovi profesionalne doobuke i orjentacije (za tražitelje posla), uz „matching“ sa potencijalnim poslodavcima, te časovi pravnog savjetovanja i građanske obrazovanja za sve učesnike Projekta.

 

I na kraju želimo još jednom napomenuti da je riječ o vrlo ozbiljnom projektu i pouzdanoj prilici za sve one koji imaju želju živjeti i raditi u prijateljskoj nam zemlji – Italiji; a za sva dodatna pitanja i pojašnjenja na raspolaganju su službena e-mail adresa i broj telefona navedeni na kraju Pravilnika Projekta.

 

Benvenuti tutti!

Na vrh