Tuzla

Započeta akcija podjele kanti za ambalažni i miješani otpad za domaćinstva u MZ Mejdan u Tuzli

Akciji podjele 900 žutih i sivih kanti za ambalažni i miješani otpad za 450 domaćinstava koji žive u individualnim stambenim objektima u MZ Mejdan u Tuzli počela je juče.

Ovo je nastavak pozitivnog trenda uvođenja sistema primarne selekcije komunalnog otpada na području grada Tuzle, koji od 2017. godine realizuju JKP Komunalac, Grad Tuzla i Centar za ekologiju i energiju, čiji je cilj da se u dogledno vrijeme obuhvate sva tuzlanska domaćinstva.

Do sada je 5.000 domaćinstava iz individualnih stambenih objekata dobilo kante i počelo sa primarnom selekcijom otpada, a postavljanjem tipskih objekata i žutih kontejnera za odlaganje ambalažnog otpada na oko 100 lokacija u Tuzli, sva domaćinstva koja žive u kolektivnim stambenim objektima su ušla u ovaj proces. Prema podacima, više od 50% građana Tuzle ima mogućnosti za provođenje primarne selekcije otpada, a Grad Tuzla i JKP Komunalac će pokušati da obezbijede sredstva kako bi ovim projektom bili obuhvaćeni svi dijelovi grada.

 

 

Postavljanjem urednih tipskih objekata i standardizacijom kanti se mijenja odnos građana prema otpadu, a i sam estetski izgled postavljenih kanti doprinosi ljepšem izgledu grada Tuzle.

“Grad Tuzla će nastaviti sa realizacijom ovakvih projekata. Od januara smo pojačali aktivnosti na higijeni grada i reakcije naših građanki i građana su veoma pozitivne. U budućem periodu ćemo raditi pojačano na ovom i na drugim sličnim projektima kako bismo higijenu grada podigli na viši nivo”, izjavio je ovom prilikom gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić.

Na vrh