Kult(ura)

Zaključci sa konferencije „NOMINACIJA SEVDALINKE NA REPREZENTATIVNU LISTU NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLIJEĐA ČOVJEČANSTVA“

Udruženje muzičkih umjetnika, prošle je sedmice u BKC-u Tuzla, organizovalo konferenciju u okviru aktivnost provođenja svoje inicijative za upis pjesme sevdalinke u UNESCO listu nematerijalnog kulturnog blaga čovječanstva.

Na konferenciji su ljudi od struke i nauke, prezentovali značaj pjesme sevdalinke kroz različite aspekte. Raspravljalo se o temi „Sevdalinka kao poetska forma“, o načinu interpretacije ali i o njenom prisustvu u obrazovnom sistemu.

FS 5

Na kraju konferencije usvojeni su i zaključci, sa jasnim ciljevima koje bi trebalo realizovati u narednom periodu:

  1. Bosansko-hercegovačka gradska pjesma sevdalinka je jedan od najznačajnijih elemenata nematerijalnog kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine i kao takva treba da bude i dio svjetskog naslijeđa.

 

  1. Sevdalinka je pjesma izuzetne poetske, muzičke i historijske vrijednosti.

 

  1. Sevdalinka ima kontinuitet izvođenja od 15. vijeka do danas i predstavlja ukorijenjenu kulturnu tradiciju.

 

  1. Potrebno je poduzeti neophodne mjere zaštite sevdalinke od prijetnji kulturne homogenizacije i infiltriranja drugih muzičkih stilova.

 

  1. Nominacija sevdalinke na Reprezentativnu listu znači veliku odgovornost i uključivanje svih segmenata društva, kao i intenzivnije aktivnosti na njenom očuvanju i promociji, kako kroz obrazovni sistem, tako i organizovanjem festivala, radionica, itd.

 

  1. Sevdalinka nije dovoljno zastupljena u obrazovnom sistemu, što treba promijeniti.

 

  1. Osnovati jedinstvenu arhivu na nivou BiH, koja bi omogućila stručno proučavanje i adekvatnu promociju sevdalinke, te održavanje njenog kotinuiteta.

 

FS 7

Nakon ove konferencije u mjesecu februaru, a kao najava desetog, jubilarnog Festivala sevdalinke biće promovirana knjiga i DVD-a, sa prethodnih festivala. U mjesecu aprilu, tačnije 11. i 12. održaće se Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“. Za razliku od prošlih izdanja, ove godine Festival traje dva dana i takmičarskog je karaktera gdje će na prvoj večeri biti izvedene nove kompozicije koje su napisane u duhu sevdalinke.

Na vrh