Tuzlanski kanton

Zakazana je 60. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 60. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, koju će održati IX aktuelni saziv Skupštine Tuzlanskog kantona.

  1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak, 31.10.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Predloženo je razmatranje 5 tačaka dnevnog reda:

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
  3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rada i zaštiti porodice s djecom
  4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lice zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
  5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona
Na vrh