Tuzlanski kanton

Zakazana 9. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 19.5.2023. godine, zakazana je 9. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

 1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 31.5.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

 

Planirano je razmatranje 16 tačaka dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona;
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 6. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 7. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
 8. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
 9. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2022. godine
 10. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
 11. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
 12. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.-01.-31.12.2022. godine
 13. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine
 14. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona
 15. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
 16. Razmatranje Informacije o stanju regionalne cestovne mreže na području Tuzlanskog kantona

 

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 19.5.2023. godine

Na vrh