Tuzlanski kanton

Zakazana 3. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je  3. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Sjednica će biti održana u petak, 30.12.2022. godine, sa početkom u 9,30 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

 

Planirano je razmatranje 11 tačaka dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Bužeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju
 5. Razmatranje prijedloga Strategije komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina i donošenje Odluke o usvajanju Strategije
 6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.6.2022. godine
 7. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.6.2022. godine
 8. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 9. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnost obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2021. godinu
 10. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2021. godini
 11. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, radi davanja mišljenja

 

 

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 21.12.2022. godine

Na vrh