Aktuelno

Zajednički angažman za humanije zbrinjavanje migranata

Situacija u vezi sa migrantima koji se privremeno nalaze u Tuzli bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića sa predstavnicima Koordinacione grupe za pitanja migranata. Ovu grupu čini tridesetak 30 organizacija civilnog društva, prvenstveno iz našeg kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine, koje se bave humanitarnim aspektima koji prate migrantsku situaciju.

Nakon što su saslušali predstavnike Koordinacionog tijela, premijer je predložio da Vlada Tuzlanskog kantona u narednom periodu pokuša iznaći mogućnosti da se poveća iznos sredstava neophodnih za finansiranje pripreme obroka za migrante, a koje distribuiraju Merhamet i EMMAUS. Također, putem resornog ministarstva Vlada će apelirati na apoteke da pojačaju nadzor nad izdavanjem psiho – farmatika, a Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak će nastojati da putem centara za socijalni rad i drugih nadležnih službi osigura kvalitetnije zbrinjavanje maloljetnih migranata, kao i zanavljanje protokola sa Ministarstvom sigurnosti BiH a u vezi sa kvalitetnijim postupanjem i zbrinjavanjem ranjivih kategorija.

Premijer je predstavnike Grupe upoznao sa informacijama i aktivnostima koje je Vlada do sada provodila na ovom planu, te inicijativama koje su podnošene, te izrazio spremnost da se i aktivnije uključi u rješavanje ovog problema.

„Ovo što trenutno imamo nažalost u Tuzli je naša sramota. Vlada Tuzlanskog kantona je već nekoliko puta pokušavala dati svoj doprinos u zbrinjavanju migranata, te smo i dalje spremni pomoći, ali nam je neophodna aktivnost i želja i drugih nivoa vlasti da bi smo mogli polučiti određene konkretne rezultate“, rekao je premijer Tulumović.

Predstavnici udruženja danas su premijera i ministre unutrašnjih poslova i rada, socijalne politike i povratka Sulejmana Brkića i Admira Hrustanovića, upoznali i sa problemima s kojima se susreću u svom radu, te prezentirali aktivnosti koje su do sada, kao grupa, ali i pojedinačno organizacije poduzimali i koje poduzimaju kako bi migrantima omogućili što humaniji prihvat i zbrinuli ih prije nego što migranti nastave svoj put dalje.

Kako je istaknuto, s ciljem razmjene informacija i bolje međusobne koordinacije, do sada su održavani i redovni sastanci ove koordinacione grupe, ali se i pored upućenih poziva niko od predstavnika lokalnih zajednica nije uključio. Obzirom da do sada predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona nisu ni bili pozivani, danas je dogovoreno da narednom sastanku prisustvuju i predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kako bi se ažurnije razmijenile informacije i planirale zajedničke aktivnosti.

 

Na vrh