Aktuelno

Zagađenje zraka ostavlja dugoročne posljedice naročito na hronične plućne bolesnike

Klinika za plućne bolesti UKC Tuzla, danas je održala press konferenciju u povodu velikog aerozagađenja zraka u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.

Novinarima su se obratili doc.dr. Suvad Dedić, načelnik Klinike za plućne bolesti, prim.dr. Nada Remetić, specijalista pneumoftiziolog i dr. Amra Šakušić, specijalista pneumoftiziolog.

Istaknuto je da zagađenje zraka ostavlja dugoročne posljedice naročito na hronične plućne bolesnike koji boluju od astme i hronične opstruktivne plućne bolesti i oboljele od kardio cerebro vaskularnih bolesti.

Naglašeno je da se aerozagađenje u svijetu smatra jednim od uzroka porasta incidence i prevalence astme, hronične opstruktivne plućna bolest (HOPB), karcinoma pluća, upala gornjih i donjih dišnih putova, alergija i povećane stope smrtnosti.

Prema riječima doc.dr. Suvada Dedića, od aerozagađenja unutrašnjeg i vanjskog okoliša najugroženija su djeca do pet godina starosti, osobe starije od 60 godina, hronični plućni i srčani bolesnici.

Stoga je potrebno izbjegavanje boravka u aerozagađenim sredinama, naročito u danima s visokim koncentracijama štetnih čestica i gasova, smanjiti kretanje i boravak vani te ako je neophodno koristiti maske.

Savjetuje se i provjetravanje i dobra ventilacija životnih i radnih prostora zbog unutrašnjeg aerozagađenja, ali i uzimanje dovoljne količine tečnosti, vitamina i minerala, adekvatno oblačenje i redovne kontrole hroničnih bolesnika.

U slučaju pojave bilo kakvih simptoma blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru porodične medicine ili specijalisti pneumoftiziologu, internisti kardiologu, pedijatru, neurologu – istakao je doc.dr. Suvad Dedić, načelnik Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Na vrh