Aktuelno

Za studente: Konkurs za stipendije

Ayn Rand Institut iz Kalifornije finansira stipendije studentima osnovnih i master studija koji žele da prisustvuju konferenciji “Individualizam u dobu tribalizma”. Stipendije pokrivaju troškove registracije, smještaja i puta na studentsku konferenciju u Prag, Češka.

Putovanje će trajati od 14. do 19. februara 2019.

Prijava za stipendiju se sastoji od biografije kandidata i motivacionog pisma (ne dužeg od 500 riječi). Prijave i dodatna pitanja slati na adresu udruzenjemulti@yahoo.com.

Prijave su otvorene do 15. januara 2019. i obrađivat će se po prijemu, te je moguće da sredstva budu podijeljena prije krajnjeg roka. Shodno navedenom, preporuka je da prijavu pošaljete što prije.

Sve više nas naša kultura navodi da gledamo na sebe kao pasivne članove jedne ili druge grupe. Uče nas da nisu važni izbori koje pravimo, niti akcije koje poduzimamo kao individue, već da su najbitniji naša etnička pripadnost, pol, naslijeđene „privilegije” ili njihov nedostatak…  U politici, ljudi sve manje brinu o idejama i principima, a sve više o dokazivanju nekritičke pripadnosti jednoj strani i odbrani „naše strane” dok se napada „druga strana”. U svojim delima Ayn Rand izaziva kolektivističke doktrine i predstavlja radikalno nove koncepte individualizma. Ona odbacuje tribalističko stanje uma i nudi nam viziju ljudskog postojanja u kojoj mi nismo samo zamjenjivi članovi nekog kolektiva, nego suvereni, nezavisni pojedinci, svjesni svojih interesa.

Pridruži se Ayn Rand Institutu iz Kalifornije na našoj prvoj Evropskoj konferenciji „AynRandCon Europe 2019” u Pragu, Češka. Na konferenciji ćeš biti u prilici da čuješ vodeće eksperte na polju filozofije Ayn Rand – Objektivizma, ali i prezentacije drugih cijenjenih intelektualaca koji su dubinski istraživali filozofiju individualizma kao protivtežnju eri povećanog tribalizma. Takođe, imat ćeš priliku da upoznaš druge studente i profesionalce iz različitih oblasti, koji vole djela Ayn Rand i spremni su da kritički istražuju njene ideje. Na konferenciji ćemo proslaviti i 75 godina „Veličanstvenog izvora”, novele Ayn Rand u kojoj obrađuje bezvremensku i krucijalnu temu „borbe individualizma i kolektivizma, ne u politici, već u čovjekovoj duši”.

Na vrh