BiH

Za Jasmina Imamovića Milan Dundović nije dovoljno Srbin

Sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH danas je prekinuta zbog nedostatka kvoruma iako su bili ispunjeni uslovi o minimalnoj zastupljenosti svakog konstitutivnog naroda.

Kako je objavio zastupnik DF-a Milan Dunović sjednica je prekinuta prije usvojenog dnevnog reda.

„Dopredsjedavajuća Marina Pendeš (HDZ) je izjavila da bez obzira na moje prisustvo, smatra da se sjednica ne može održati. Nakon napuštanja sjednice od strane Sredoja Novića i Darka Babalja, ostao sam jedini pripadnik srpskog naroda na sjednici, što je minimum da bi se mogle donositi odluke. Potrebno je da prisustvuje i glasa minimum po jedan pripadnik svakog naroda, što je i pojašnjeno na sjednici.

Ipak, predsjedavajući komisije, Jasmin Imamović (SDP BiH) je prihvatio prijedlog dopredsjedavajuće Pendeš“, naveo je Dunović na društvenim mrežama.

Ističe kako se nameće logičan zaključak da i za Pendeš i za Imamovića nije „legitiman“ Dunović kao Srbin.

Na vrh