Kult(ura)

Vojinović: Budžet TK za kulturu pet puta veći nego prošle godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o stanju u oblasti kulture u ovom kantonu za 2017. godinu.

Ministrica za kulturu, sport i mlade TK Slavena Vojinović istaknula je na konferenciji za medije da se u protekloj godini na kalendaru značajnih manifestacija našla 21 manifestacija, koja je podržana iznosom od 20.000 KM iz budžeta TK.

Također, u protekloj godini iz budžeta TK finansirano je osam ustanova kulture, do aprila 2017. godine, kada je Međunarodnu galeriju portreta u potpunosti preuzeo Grad Tuzla.

Podsjetila je da su promijenjeni načini odnosno omjeri  finansiranja Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić i Narodnog pozorišta Tuzla. Vlada TK je nastavila s finansiranjem NUB Derviš Sušić sa 70 posto, a Narodnog pozorišta Tuzla za 51 posto.

Vojinović navodi da treba još raditi na stručnom usavršavanju kadrova, kako u ustanovama kulture, tako i u okviru resornog ministarstva, dodavši da se u ovoj oblasti čeka harmonizacija propisa s evropskim zakonodavstvom.

Kada su u pitanju pojedine ustanove kulture potrebno je riješiti problem njihovog smještajnog kapaciteta.

– Ove godine budžet za kulturu je već pet puta u odnosu na prošlu godinu, a Evropska komisija je ovu godinu proglasila za godinu kulturne baštine, tako da svi trebaju biti proaktivniji kada je u pitanju kultura – ističe Vojinović.

Ocijenila je da u proteklom periodu kultura nije bila dovoljno tretirana.

Kultura je izdvojena iz ministarstva obrazovanja i nauke u novoformirano ministarstvo, te se  očekuje da će joj ubuduće biti posvećeno više pažnje.

Na vrh