Vlast i tzv. opozicija imaju priliku dokazati da su protiv izbornih prevara

10.06.2021. 


Interresorna radna grupa za izmjenu Izbornog zakona BiH dužna je djelovati u interesu građana i obezbijediti tehničke uslove za sprječavanje izbornih prevara kako bi se obezbijedili osnovni demokratski uslovi da svaki glas birača bude uvršten u izborne rezultate, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Evidentno je da je neizvjesno postizanje dogovora oko izmjene Izbornog zakona BiH u vezi implementacije Presuda Evropskog suda za ljudska prava i drugih spornih političkih problema, te Bosanska stranka poziva vladajuće stranke i tzv. opoziciju da dokažu svoje, često proklamovane, demokratske principe i dogovore se bar oko tehničkih izmjena Izbornog zakona kako bi se konačno obezbijedili pošteni izbori.

Potrebno je prihvatiti prijedlog Centralne izborne komisije BiH za upotrebu novih tehnologija u izbornom procesu, naročito u pogledu skeniranja glasačkih listića odmah nakon glasanja jer bi se time spriječile izborne krađe i dobili preliminarni izborni rezultati odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta, a što je u skladu sa ranijim prijedlozima BOSS-a u cilju sprječavanja izbornih prevara, te vladajuće strukture i tzv. opozicija prihvatanjem prijedloga CIK-a BiH imaju priliku da dokažu da su protiv izbornih prevara, naveo je Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!