Aktuelno

Vlada TK utvrdila uslove i kriterije za raspodjelu sredstava za podršku mladima

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice “Podrška mladima“.

Radi se o programima kojima će se omogućiti subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, kao i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskim udruženjima/neprofitnim organizacijama, a koji će za cilj imati unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu.

Također, dio sredstava planiran je i za izradu Strategije prema mladima TK za period 2020-2024. godina.

Ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 150.000,00 KM, a najveći iznos (100.000,00 KM) namijenjen je za program podrške stambenom zbrinjavanju, odnosno subvencioniranja kamata na stambene kredite mladih osoba, saopćeno je nakon sjednice Vlade TK.

Na vrh