Aktuelno

VLADA TK: Utvrđena osnovica za obračun plaće, naknade za topli obrok i regresa za korisnike budžetskih sredstava u TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za topli obrok i regres za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu, u skladu sa dogovorom koji je nedavno postignut sa predstavnicima sindikata uposlenika u oblastima obrazovanja, pravosuđa, policije i uprave u Tuzlanskom kantonu. Kako je ranije već dogovoreno, Sporazum predviđa da se obračun plaće svih zaposlenika korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, za period januar – decembar 2018. godine, vrši po osnovici za obračun plaće u visini od 404,00 KM. Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) za sve zaposlenike korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, obračunavat će se u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu, a naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2018. godinu za zaposlenike korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, isplaćivat će se u iznosu od 50 % prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta. Vlada je danas ovlastila premijera Tuzlanskog kantona i ministra finansija Tuzlanskog kantona da sa predstavnicima sindikata potpišu ovaj Sporazum.

 

Vlada je danas dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni ranije odluke ministra zdravstva kojom se odobravaju sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim osobama sa područja Tuzlanskog kantona i sredstava po osnovu organizacije pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove – mrtvozorstvo. Ranije odobreni iznos finansijskih sredstava bio je dovoljan za prvih šest mjeseci tekuće godine. Kako računi za ovu vrstu usluga i dalje pristižu, Ministarstvo je predložilo Odluku o izmjenama Odluke, a kako bi se mogle uknjižiti obaveze, po računima koji su već dostavljeni.

 

Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10. – 31.12.2017. godine. Predloženim izmjenama i dopunama mijenja se struktura sredstava data u Pregledu odobrenih rashoda i izdataka u okviru gornje granice odobrenih sredstava, čime se ne povećava ukupan iznos rashoda i izdataka odobrenih prethodnom odlukom.

 

Obzirom da je, olujno nevrijeme koje je 11. decembra zahvatilo općinu Kladanj, na objektu centralne škole pričinilo znatnu materijalnu štetu, te je neophodna njena hitna sanacija, kako ne bi došlo do većih oštećenja, Vlada je danas JU OŠ „Kladanj“ Kladanj odobrila 10.865,79 KM na ime rekonstrukcije krova, oluka i stolarije u centralnoj školi.

 

Na vrh