Aktuelno

Vlada TK usvojila odgovore na Upitnik Evropske komisije

Vlada Tuzlanskog kantona je na vanrednoj sjednici usvojila odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji (EU), saopćila je ta vlada.

Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije su propisale da sveobuhvatne odgovore na Upitnik Evropske komisije, koji su izrađeni u okviru radnih grupa i prevedeni na engleski jezik, Komisija za evropske integracije dostavlja kantonalnim i entitetskim vladama i Vijeću ministara na potvrđivanje.

Ovim je Tuzlanski kanton okončao sve svoje obaveze u vezi s ovom fazom odgovaranja na pitanja iz Upitnika Europske komisije.

Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa I Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS), koji je u ime Vlade potpisao premijer Kantona Bego Gutić.

Na vrh