Tuzlanski kanton

Vlada TK usvojila izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, koji će biti upućeni u dalju proceduru Skupštini Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama i dopunama nastoji se jasnije i preciznije urediti pojedine segmente, za koje se kroz primjenu ustanovilo da nisu dovoljno jasno regulisani, te da postoje pravne praznine u samim propisima. Izmjenama su ujednačeni uslovi za zasnivanje radnog odnosa, kao i za njegov prestanak, sa drugim djelatnostima koje su regulisane propisima Tuzlanskog kantona.

 

U koordinaciji sa reprezentativnim sindikatima iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja dorađene su odredbe u vezi sa radno-pravnim statusom zaposlenika koji su već u radnom odnosu u školama, kako bi se omogućila bolja prohodnost između ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, te lakše ostvarivanje pojedinih prava. Također, nastoji se i jasnije definisati uloga nadležne inspekcije za obrazovanje kroz izmjenu odredbi koja regulišu ovu materiju ali i izmjenama kaznenih odredbi, koje su usklađene sa osnovnim propisima, te u kojima su značajno povećane novčane kazne, a sve s ciljem preventinog djelovanja na sve sudionike procesa koji se vode u školama. Osim navedenog u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju stvoren je pravni osnov za dodjelu jednokratnih stipendija učenicima završnih razreda srednjih škola, a koje bi im poslužile kao pomoć prilikom nastavka daljnjeg obrazovanja ili pak potrage za poslom.

 

Na vrh