Aktuelno

Vlada TK usvojila Dokument okvirnog budžeta za period 2019.-2021.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na vanrednoj sjednici usvojila Dokument okvirnog budžeta za period 2019-2021. godina. Glavni cilj ovog dokumenta je da osigura povezanost između prioritetnih politika Vlade Tuzlanskog kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade.

Kako je saopćeno iz Vlade TK, na osnovu navedenog DOB je ključni rezultat srednjoročnog procesa planiranja i izrade budžeta. Očekivani ekonomski rast u narednom trogodišnjem periodu u BiH, a samim time i u Tuzlanskom kantonu, projicira i povećanje prihoda u navedenom periodu, posebno u 2020. i 2021. godini.

Ukupni poreski prihodi u 2019. godini predviđaju se u iznosu od 309,7 miliona KM, što je približno planiranim prihodima u Budžetu za 2018. godinu, odnosno za 485 hiljada KM ili 0,16 posto više. U 2020. godini ovi prihodi rastu za 5,19 posto u odnosu na 2019. godinu, dok će u 2021. godini doći do njihovog povećanja za 3,42 posto u odnosu na 2020. godinu.

Neporezni prihodi i primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti u dijelu budžetskih sredstava u 2019. godini projicirani su tako da se, kako se navodi, vodilo računa o iskazanim mjesečnim trendovima naplate ovih prihoda, tako da su oni za naredni trogodišnji period na istom nivou kao i 2018. godine, odnosno 12,2 miliona KM.

U postupku predlaganja prioriteta potrošnje tj. početnih gornjih granica rashoda za period 2019 – 2021. godina, kao polazna osnova uzeto je izvršenje budžetskih sredstava po svim budžetskim korisnicima za 2017. godinu te usvojeni Budžet za 2018. godinu koje je uspoređeno sa analizama dobivenih finansijskih zahtjeva od budžetskih korisnika.

Akumulirani deficit sa 31.12.2017. godine iznosi 46.008.667 KM. U projekcijama za 2019. godinu, planirana su sredstva za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12.2017. godine u iznosu od 1,9 miliona KM. U 2020. godini planiran je veći iznos za pokriće deficita u iznosu od 23,6 miliona KM, dok prema projekcijama u 2021. godini planira se suficit u iznosu od 33,9 miliona KM kada dolazi do potpune stabilizacije budžeta i predviđanja da će se u potpunosti izvršiti pokriće akumuliranog deficita, saopćeno je iz Vlade TK.

Na vrh