Business

VLADA TK: Rješavanje problema pristupa eksploatacionom polju rudnika Kreka

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanovi ćorganizovao je danas interresorni sastanak na inicijativu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zbog neriješenih pitanja na objektu površinskog kopa Šikulje u Lukavcu.

Sastanak je organizovan kako bi se ubrzale procedure i urgentno riješio problem pada proizvodnje uglja u ZD Rudnici Kreka, izazvan problemima u eksproprijaciji nekretnina na I etaži, što opet direktno utiče na snabdijevanje ugljem TE Tuzla i likvidnost Rudnika Kreka, odnosno isplatu plata zaposlenicima i obaveze prema državi.

Na sastanku je zaključeno da se sedam predmeta eksproprijacije nekretnina rješava prioritetno a deblokadom će biti omogućen nastavak rudarskih radova. Akteri sastanka, ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, te predstavnici rudnika Kreka, Elektroprivrede BIH, pravosudnih institucija, Općine Lukavac i federalne rudarske inspekcijezaključili su da će svako u okviru svojih nadležnosti pristupiti operativnom rješavanju.

Zastoj u razvoju rudarskih radova doveo je do prekida proizvodnje i gubitka proizvodnje na mjesečnom niovu od 40-50 hiljada tona, rečeno je ovom prilikom,a to direktno utiče na prihode rudnika Kreka, na isplatu plata i uplatu poreza i doprinosa prema državi za 2600 uposlenika.

Izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH Nevad Ikanović je ovom prilikom kazao i da je EP BiH rudniku Kreka pomogao sa nedostajućih 3,5 miliona KM kako bi bila isplaćena plata za februar.

Na vrh