Aktuelno

Vlada TK: Radni sastanak u vezi sa implementacijom federalnog Zakona o pravima boraca

Jučer održani radni sastanak ministra za boračka pitanja TK, predstavnika boraca i resornog federalnog ministra iznjedrio je potencijalno rješenje za problem na koji su ukazivali pripadnici boračke populacije nakon usvajanja Zakona o pravima boraca na federalnom nivou zbog kojeg su ovaj Zakon nazivali diskriminirajućim. Kako je zaključeno, resorno kantonalno ministarstvo krenut će u izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca na području TK, te izmjenama federalnih Zakona o pripadnosti javnih prihoda i Zakona o dugu i zaduživanju osigurati dio nedostajućih finansijskih sredstava.

„Ono što je važno sa federalnog nivoa jeste jedno opšte raspoloženje, dobro raspoloženje, da se pristupi zajedničkom zahtjevu i izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda kako bi Kantoni dobili dodatna sredstva i kako bi ta sredstva bila usmjerena braniocima mlađim od 57 godina, a koji su u stanju potrebe“, rekao je federalni ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević.

Ovaj zaključak bit će prezentiran Vladi FBiH i Parlamentu jer kako tvrdi Bukvarević, Zakon o pripadnosti javnih prihoda treba dati jednak tretman svim građanima FBiH. Na taj način bila bi osigurana i dodatna sredstva za finansiranje boraca koji su u stanju socijalne potrebe a mlađi su od 57 godina.

„Mi smo zaključili nekoliko bitnih stvari. Da će ministarstvo za boračka pitanja Vlade TK vrlo brzo završiti svoj rad na izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o pravima braniteljske populacije. Da ćemo u izmjene i dopune ugraditi dobar dio prijedloga koji smo dobili sa ovog sastanka i da ćemo najduže za mjesec dana taj materijal uputiti u sva udruženja i kantonalne saveze da čujemo njihove prijedloge“, istakao je ministar za boračka pitanja TK Amir Kulaglić.

„Ako uspijemo da završimo izmjene i dopune tog Zakona bit ćemo zadovoljni. Naravno sve boračke kategorije, Udruženja i Organizacije su dostavile svoje prijedloge kantonalnim savezima, a mi smo uputili Ministarstvu za boračka pitanja TK. Na ovom sastanku smo tražili od Ministarstva da uradi radni materijal izmjena i dopuna i usklađivanja sa federalnim zakonom o pitanjima boraca“, dodao je predsjednik Koordinacije boračkih saveza TK Edin Hadžimuhamedović.

Podsjećamo, Zakonom o demobilisanim borcima FBiH propisano je 16 prava, među kojima su redovne mjesečne naknade onima koji su bez ikakvih primanja, a stariji su od 57 godina. Uslov je da su najmanje godinu bili u odbrambenim redovima tokom proteklog rata u BiH i najmanje godinu u evidenciji nezaposlenih. Visina naknada bi zavisila od vremena provedenog u odbrambenim jedinicama. Rebalansom budžeta FBiH za 2019. godinu osigurano je 25 miliona KM za primjenu ovog zakona.

Na vrh