Aktuelno

Vlada TK: Radna posjeta Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović je boravio u radnoj posjeti Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Ovom prilikom prezentirane su planirane programske aktivnosti, s posebnim osvrtom na pripremu za održavanje XII međunarodnog Simpozija „Sport i zdravlje“, koji će se održati 21. i 22. 11. 2019. godine na Fakultetu zatjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Prezentirani su i predstojeći programi za obilježavanje Dana Mirze Delibašića, te aktivnosti na pripremi Univerzitetskog atletskog krosa koji će se održati u sklopu programa obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u Kampusu Univerziteta u Tuzli.

Dekan Fakulteta Vlatko Šeparović je sa svojim saradnicima upoznao ministra i da će Fakultet za tjelesni odgoj i sport Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona ponovno uputiti Inicijativu za vraćanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja za studente Univerziteta u Tuzli, kako bi se postojeći stručni, kadrovski i prostorno – infrastrukturni resursi stavili na raspolaganje studentima u skladu sa standardima koje imaju svi dobro organizirani univerziteti.

Ministar Mićanović se složio da Kampus Univerziteta predstavlja veliki potencijal i resurs koji će moći koristiti i sportske organizacije čime bi se poboljšali uslovi rada sportskih klubova, što je preduslov za ostvarivanje velikih sportskih rezultata.

Razgovaralo se i o stvaranju pretpostavki za izradu nove strategije razvoja sporta u Tuzlanskom kantonu, te stavljanju stručnih i naučnih potencijala Fakulteta za izradu kvalitetnog dokumenta kao osnove za bolju budućnost sporta u TK.

Ministar Mićanović je izrazio želju i uvjerenje da će saradnja Ministarstva i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport biti intenzivnija i produktivnija s ciljem realizacije zajedničkih ciljeva.

Na vrh